Privatliv og GDPR

I forbindelse med din tilmelding til GolfPeople og ”Vi Elsker Golf ”arrangementer behandler vi en række oplysninger om dig.

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 skal vi give dig en række oplysninger om, hvordan vi behandler dine data. Vi har derfor udfærdiget denne privatlivspolitik, hvor du kan læse nærmere om behandlingen af dine data, når du deltager i vores arrangementer.

Det er vigtigt for os at understrege, at vi alene behandler dine oplysninger til brug for jeres deltagelse i GolfPeople og ”Vi Elsker Golf”arrangementer, mens. Vi videresælger aldrig oplysninger, ligesom vi ikke udleverer dine data til andre end beskrevet i denne privatlivspolitik.

GolfPeople er dataansvarlig – kontaktinformation
GolfPeople er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget fra dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

GolfPeople kan kontaktes her: Mail: Brian.vester@gmail.com

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger, herunder retsgrundlaget
Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er administration og afvikling af alle GolfPeople arrangementer herunder ”Vi Elsker Golf”.

Dine oplysninger behandles således for at kunne håndtere dig som deltager, holdkaptajn eller spiller i GolfPeople arrangementer, hvilket omfatter:

 • Orientering om GolfPeople’s aktiviteter
 • Din rolle som holdkaptajn
 • Din rolle som spiller/deltager
 • Fremsende faktura for tilmeldingsgebyret
 • Fremsende relevant information til holdkaptajn og/eller spiller
 • Upload af billede-fil med aftryk af scorekort, logo m.m.
 • Opbevaring af oplysninger med historisk værdi – arkiv for tidligere års arrangementer
 • Koordinator og holdkaptajn vil i nogle situationer få kontaktinformationer i form af navn, mail, telefon og evt. billede delt på GolfPeople’s hjemmeside

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af 1) persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b), idet de behandles for at kunne opfylde den kontrakt (aftale), der er mellem dig og GolfPeople.

Kategorier af personoplysninger
Vi behandler personoplysninger på

 • Holdkaptajn
 • Spiller/deltager

Som udgangspunkt behandler vi alene ”almindelige personoplysninger” i form af registrerings- og kontaktoplysninger som navn, e-mailadresse, telefonnummer, DGU-nr og golfhandicap.

Deling af dine persondata
Vi videregiver personoplysninger til følgende modtagere:

 • DanDomain (Vores host for domæner og databaser) – Databehandleraftale
 • GolfPeople’s godkendte administratorer af DanDomain og dennes administrative område.
 • Economics (samt revisor), GolfBox, NETS og Dibs – Databehandleraftale

Hvor får vi dine personoplysninger fra?
Personoplysningerne behandlet af GolfPeople indhentes alene hos deltagerne selv, eller hos holdkaptajn ifm. tilmelding til events.

Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger så længe du årligt deltager hos os og i op til fem år efter kalenderåret for turnerings-afslutning af praktiske og administrative hensyn.

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Revidering af privatlivspolitikken
Vi opdaterer denne privatlivspolitik, hvis der sker ændringer i den måde, som vi behandler dine persondata på. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside.